our lake

Taki nasz czas odpoczynku.
Z ogromnym przekonaniem o tym, że wszystko mamy,
jednocześnie niczego nie posiadając.

Our time of rest.
We feel that We have everything
even if We have nothing.